Monday, July 19, 2010

PEDOMAN BAHASA 1

KATA NAMA MAJMUK terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata nama majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Contoh:

 • tengah hari
 • jalan raya
 • susu pekat manis
 • segi empat tepat

Terdapat beberapa kata nama majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan utuh, walaupun perkataan tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian dieja sebagai satu perkataan. Contoh:

 • antarabangsa
 • setiausaha
 • kakitangan
 • tandatangan
 • olahraga
 • pesuruhjaya
 • jawatankuasa
 • suruhanjaya
 • warganegara
 • matahari
 • bumiputera
 • sukarela
 • kerjasama
 • tanggungjawab

No comments:

Post a Comment