Monday, July 26, 2010

Analisis Soalan Novel PMR 2002 - 2009

Kategori: PMR


  • 2oo2 : Tema dan persoalan ( Novel Tg. 1/2/3 )
  • 2003 : Watak dan perwatakan ( watak utama ) ( Novel Tg. 1/2/3 )
  • 2004 : Nilai; Kerjasama, bertanggungjawab, kegigihan ( Novel Tg. 1/2/3 )
  • 2005 : Latar; masa, tempat dan masyarakat ( Novel Tg. 1/2/3 )
  • 2006 : 3 perbandingan watak utama dan sampingan ( Novel Tg. 3 )
  • 2007 : Pengajaran 'kita wajar tolong-menolong' ( Novel Tg. 2 & 3 )
  • 2008 : 3 latar tempat ( Novel Tg. 3 )
  • 2009 : Persoalan; kasih sayang antara ahli keluarga ( Novel Tg. 2 )
  • 2010 : ???

Maklumat lanju SILA KLIK http://fhiblog.blogspot.com/2010/07/plot-tragedi-empat-disember.html

No comments:

Post a Comment