Thursday, July 22, 2010

PEDOMAN BAHASA 4

PERLUKAH DIGANDAKAN APABILA SUDAH BANYAK
Kata bilangan yang menandakan jumlah "banyak", antaranya semua, segala, pelbagai, para dan beberapa tidak perlu lagi diikuti oleh kata ganda, atau ulangan yang membawa makna "BANYAK". Hal ini demikian kerana penggunaan sedemikian menyebabkan berlakunya keadaan lewah (berlebih-lebihan). Keadaan ini, seperti contoh yang berikut amat MENYALAHI peraturan dalam bahasa Melayu.
* semua pelajar-pelajar
* segala maklumat-maklumat
* pelbagai acara-acara
* para pemenang-pemenang
* beberapa keadaan-keadaan
Untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat DUA CARA penggunaan secara gramatis atau mengikut peraturan tatabahasa.
PERTAMA, dengan menghilangkan bentuk gandaan, seperti yang berikut:
 • semua pelajar
 • segala maklumat
 • pelbagai acara
 • para pemenang
 • beberapa keadaan
KEDUA, dengan meniadakan kata bilangan dan mengekalkan gandaan, menjadi bentuk yang berikut:
 • pelajar-pelajar
 • maklumat-maklumat
 • acara-acara
 • pemenang-pemenang
 • keadaan-keadaan
Oleh itu, sebagai pengguna bahasa yang menitikberatkan peraturan penggunaan bahasa yang betul. Perlu anda awasi penggunaan PENANDA JAMAK yang berikut:
 1. Barisan
 2. Dalam kalangan
 3. Gabungan
 4. Gugusan
 5. Gerombolan
 6. Himpunan
 7. Kelompok
 8. Kumpulan
 9. Mesyuarat
 10. Perhimpunan
 11. Persatuan
 12. Pertemuan
 13. Rentetan
 14. Senarai
 15. Susunan
 16. Timbunan
 17. Sebahagian daripada peneroka-peneroka
 18. Sebaris rumah-rumah
 19. Sebanyak pelajar-pelajar di sekolah itu
 20. Sedikit sahaja daripada ulasan-ulasan
 21. Segelintir daripada pemohon-pemohon
 22. Sekandang lembu-lembu
 23. Sekawan burung-burung
 24. Serangkai manik-manik
 25. Antologi cerpen-cerpen


No comments:

Post a Comment