Wednesday, July 21, 2010

PEDOMAN BAHASA 3

"Adakah" dan "Apakah"
KEDUA-DUA kata di atas ialah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata dasarnya ialah apa dan apa. Partikel kah ditambah untuk maksud menegaskan pertanyaan.
Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak. Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan yang lebih panjang atau berbentuk huraian / penjelasan.
Dalam hal ini, sering berlaku kesalahan apabila kata apakah digunakan pada tempat adakah. Misalnya:
  1. Apakah tepat jawapan itu?
  2. Apakah anda sudah bersedia menghadapi peperiksaan?
  3. Apakah dapat anda siapkan tugas itu mengikut jadual?
  4. Apakah majlis itu akan diteruskan?
  5. Apakah berita itu benar?

No comments:

Post a Comment