Thursday, July 22, 2010

PEDOMAN BAHASA 6

KATA KLITIK PERLU BERCANTUM DENGAN KATA DASAR

KATA klitik ialah istilah yang digunakan untuk ganti nama singkat. Bentuk ini sering digunakan oleh pengguna bahasa berdasarkan keperluan budaya. Bentuk yang lazim digunakan ialah kau-, -mu, -ku, dan -nya.
Bentuk singkat ini tidak boleh berdiri sendiri sebagai perkataan. Oleh itu, ganti singkat ini perlu dicantumkan pada kata dasar yang mendahului atau mengikutinya.
 • kaubaca
 • kausambut
 • kucari
 • kutulis
 • adikku
 • kepunyaanku
 • keperluanku
 • laporanmu
 • bukunya

Oleh itu, bentuk yang berikut adalah TIDAK BETUL:

 • *kau baca
 • *kau sambut
 • *ku cari
 • *ku tulis
 • *adik ku
 • *kepunyaan ku
 • *keperluan mu
 • *laporan mu
 • *buku nya

JANGAN LUPA TANDA SEMPANG

TANDA sempang ( - ) adalah tanda bacaan yang sangat penting dalam penulisan, selain noktah dan koma.

Sempang perlu digunakan bagi penulisan kata ganda. Contohnya, lama-lama, setinggi-tinggi, pelabur-pelabur, lintang-pukang, kuih-muih, dan sebagainya. Tanda ini dikekalkan walaupun gandaan itu mengalami pengimbuhan apitan, Contohnya melama-lamakan, memporak-perandakan, disia-siakan, dan sebagainya.

Tanda ini juga perlu digunakan apabila menulis huruf yang bercantum dengan angka dalam satu perkataan. Contohnya, ke-47, 1990-an, 60-an, dan seumpamanya. Oleh hal demikian, tidak tepat jika kita menulis bentuk-bentuk *ke47 atau *ke 47,*1990an atau *1990 an, *60an atau *60 an.

Selain itu, sempang perlu digunakan untuk mencantumkan huruf kecil dengan huruf besar dalam satu perkataan. Contohnya ialah anugerah-Nya, anti-Amerika, rahmat-Mu, dan beberapa lagi. Ejaan yang selain di atas, seperti *anugerahNya atau *anugerah Nya, *antiAmerika atau *anti Amerika, dan *rahmatMu atau *rahmat Mu, adalah SALAH.


No comments:

Post a Comment