Sunday, July 25, 2010

Kesalahan Lazim Tatabahasa

SALAH

 1. daripada luar negara
 2. demi untuk masa hadapan
 3. di musim perayaan
 4. kerana sayangkan anaknya
 5. di dalam bidang ekonomi
 6. mengenepikan
 7. mempastikan
 8. mengkagumkan
 9. memperindahkan tempat itu
 10. beliau adalah pemimpin
 11. paling indah sekali
 12. lain-lain usaha yang dilakukan
 13. banyak rumah-rumah musnah
 14. bilik urusetia ditutup tengahari
 15. menyambut ulangtahun ke 48
 16. kasih-sayang yang di curahkan
 17. kumpulan anti-pengganas
 18. wakil ibu-bapa yang datang
 19. mereka memasuki ke negara ini
 20. yang dibincangkan oleh kami

PEMBETULAN

 1. dari luar negara
 2. untuk masa hadapan
 3. pada musim perayaan
 4. kerana sayang akan anaknya
 5. dalam bidang ekonomi
 6. mengetepikan
 7. memastikan
 8. mengagumkan
 9. memperindah tempat itu
 10. beliau ialah pemimpin
 11. paling indah / indah sekali
 12. usaha-usaha lain yang dilakukan
 13. banyak rumah musnah
 14. bilik urus setia ditutup tengah hari
 15. menyambut ulang tahun ke-48
 16. kasih sayang yang dicurahkan
 17. kumpulan antipengganas
 18. wakil ibu bapa
 19. mereka memasuki negara ini
 20. yang kami bincangkan

untuk maklumat lanjut sila layari http://fhiblog.blogspot.com/2010/07/kesalahan-tatabahasa-dalam-penulisan.htmlNo comments:

Post a Comment