Wednesday, August 4, 2010

RUANGAN KEMUSYKILAN BAHASA


Mengimbuhkan Kata Pinjaman
Fahamkah anda mengapakah kata dasar yang bermula dengan huruf t, f, dan p akan berubah apabila menerima imbuhan? Misalnya, awalan me- dengan kata dasar tulis akan menjadi menulis bukan metulis atau mentulis. Persoalannya ada pula sesetengah perkataan pinjaman, huruf awal pada kata dasar itu dikekalkan. Misalnya, awalan me- dengan kata dasar terjemah menjadi menterjemah bukan menerjemah.
Lebih merumitkan lagi, ialah ada juga kata pinjaman tertentu yang tidak dikekalkan huruf awal pada kata dasarnya. Antara kata pinjaman tertentu yang tidak dikekalkan huruf awal pada kata dasar, misalnya me- dengan fikir menjadi memikir, bukan memfikir, sedangkan me- dengan fokus menjadi memfokus bukan memokus.
JAWAPAN:
Dalam proses pengimbuhan awalan kata pinjaman, huruf awal kata dasar dikekalkan. Kata pinjaman merangkum kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan lain-lain yang begitu banyak dalam bahasa Melayu. Beberapa contoh (dengan imbuhan awalan me-) dapat disebut di sini, mengkategorikan, memfailkan, memproses, mengkritik, mempolitikkan, memfitnah, memfardukan, memfatwakan, dan mengkhabarkan.
Dalam pada itu, seperti yang kita tahu, kita ada juga kata pinjaman yang menyimpang dan tidak selaras dengan DASAR PENGIMBUHAN awalan yang tersebut di atas. Beberapa contoh yang dapat disebut ialah mengelaskan, memotret, memahami, dan mengisahkan.
Untuk pengetahuan kita semua, proses peminjaman daripada bahasa asing dalam bahasa Melayu sudah berlaku secara alamiah lama dahulu sejak orang Melayu mula bertembung dan berkomunikasi dengan penyebar agama Islam yang datang ke Alam Melayu dan apabila orang Barat mula menjelajah ke dunia sebelah sini. Kini, proses pinjaman terus berlaku, tetapi secara sedar dan melalui kaedah yang lebih terancang.
Itulah sebabnya, kata pinjaman yang sudah lama terserap dalam bahasa Melayu dan yang sudah dianggap sebagai sebahagian daripada kosa kata bahasa Melayu terkecuali daripada peraturan tersebut.
Oleh sebab kata terjemah dan fokus dianggap sebagai kata pinjaman yang belum terserap dalam kosa kata bahasa Melayu, maka apabila diberi imbuhan awalan me-, kata tersebut menjadi menterjemah dan memfokus. Sebaliknya kata kelas dan faham dianggap sudah terserap dan menjadi sebahagian daripada kosa kata bahasa Melayu. Oleh sebab itu, apabila kelas dan faham diberi imbuhan, menjadi mengelaskan dan memahami, sesuai dengan sistem pengimbuhan bahasa Melayu

No comments:

Post a Comment