Friday, August 6, 2010

BANK PERIBAHASA PMR & SPM

  • Format pentaksiran atau peperiksaan Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) sejak 2004 memasukkan peribahasa di bawah pengetahuan dan kefahaman tentang Tatabahasa Bahasa Melayu. Peribahasa dikelaskan dalam kelompok tatabahasa.
  • Peribahasa tergolong dalam tatabahasa kerana makna atau maksud yang dibawa oleh susunan kata tersebut. Maksud susunan peribahasa tidak boleh diterjemahkan perkataan demi perkataan. Sebaliknya susunan kata tersebut mempunyai maksud tertentu atau khusus dan mantap. Misalnya, langkah kanan, tidak boleh diterjemahkan sebagai perbuatan melangkah kaki kanan. Susunan kata tersebut, sebagai peribahasa, bermaksud "bernasib baik".
  • Daripada huraian di atas, dapat disimpulkan bahawa peribahasa merupakan kosa kata yang mempunyai makna khusus. Pelajar yang dapat menggunakan peribahasa dalam karangan atau ayat dengan tepat dan bersahaja membuktikan mereka mempunyai kosa kata yang luas dan menguasai tatabahasa. Justeru, hal ini meletakkan karangan pelajar berkenaan dalam kelompok cemerlang.
  • Untuk mendapat pengetahuan yang lebih tentang peribahasa dan ungkapan menarik:

No comments:

Post a Comment