Tuesday, August 3, 2010

PEDOMAN BAHASA 9

PERATURAN MENGEJA KATA PINJAMAN
HURUF "y" pada akhir perkataan bahasa Inggeris yang diserapkan oleh bahasa Melayu sering dikekalkan oleh segelintir pengguna bahasa Melayu dalam penulisan mereka. Kecederungan ini merupakan KESALAHAN BAHASA dari ASPEK EJAAN. Hal ini demikian kerana dalam bahasa Melayu huruf "y" bukan huruf vokal, tidak dapat membentuk suku kata, dan tidak boleh wujud pada akhir perkataan. Beberapa contoh yang dapat dikesan antaranya ialah *January dan *February. Dalam bahasa Melayu, "y" hanya boleh hadir pada awal suku kata, seperti dalam perkataan yayasan, bayar, dan kayu. Jika digunakan pada akhir suku kata atau perkataan, bagaimana perkataan berkenaan hendak dibunyikan? Oleh yang demikian, ejaan yang betul ialah Januari dan Februari, iaitu "y" diganti dengan "i". Penggantian ini melibatkan semua "y" penutup suku kata pada akhir perkataan
  • lorry -------> lori
  • memory --- > memori
Selain itu, terdapat perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris yang mempunyai huruf "y" di tengah suku kata. Huruf "y" itu juga perlu digantikan dengan "i" untuk ejaannya dalam bahasa Melayu
  • mystic ------> mistik
  • system ------> sistem

No comments:

Post a Comment