Thursday, July 31, 2014

MELENGKAPKAN KARANGAN MENGGUNAKAN TEKNIK KLOZ
Sejak belakangan ini, kerajaan menyediakan peruntukan yang besar bagi memajukan sector pelancongan di negara ini. Huraikan kepentingan pelancongan kepada negara dan rakyat.


PENDAHULUAN: Mengaplikasikan Teknik  TIK
Tema
·         Sektor pelancongan merupakan  antara penyumbang terbesar kepada pendapatan negara.

Isu Semasa
·         Malaysia Truly Asia atau “Malaysia Asia yang Sebenarnya” merupakan slogan bagi kempen penggalakan industry pelancongan di Malaysia
·         Negara kita banyak mempunyai daya tarikan pelancong.

Kehendak Soalan
·         Banyak kepentingan industry pelancongan sama ada kepada negara dan rakyat.

PERENGGAN ISI 1 :  ATHBP
Ayat Topik
·         Peningkatan tukaran wang asing

Ayat Huraian
·         Melalui pelancong asing yang datang
·         Mereka berbelanja untuk membeli belah, makan dan penginapan
·         Pertukaran wang  asing meningkatkan ekonomi negara.

Ayat Bukti
·         Pelancong Jepun membawa masuk mata wang yen
·         Pelancong Britain membawa masuk mata wang pound

Ayat Penyimpul
·         Makin banyak pelancong asing yang datang, makin melimpah ruah mata wang asing yang dibawa masuk.

PERENGGAN ISI 2 :
Ayat Topik
·         Penjanaan banyak peluang pekerjaan

Ayat Huraian
·         Melalui pembukaan pusat pelancongan yang banyak ibarat cendawan tumbuh selepas hujan
·         Tenaga kerja sama ada mahir ataupun separuh mahir diperlukan

Ayat Bukti
·         Pekerjaan dalam bidang perhotelan, penyajian makanan, pengangkutan awam dan perkhidmatan kesihatan
Ayat Penyimpul
·         Industri  pelancongan menawarkan banyak peluang pekerjaan
·         Mengurangkan masalah  pengangguranPERENGGAN ISI 3:
Ayat Topik
·         Pemangkin perkembangan sector perniagaan

Ayat Huraian


·         Peluang pekerjaan terbuka luas
·         Secara tidak langsung meningkatkan pendapatan rakyat yang terlibat

Ayat Bukti
·         Perniagaan hotel, taman tema, bas persiaraan, pusat kraf dan agensi pelancongan

Ayat Penyimpul

·         Aktiviti perniagaan akan terus berkembang selagi ada pelancong dan aktiviti pelancongan


PERENGGAN PENUTUP
Cadangan 1
·         Usaha memaju sector pelancongan harus dilaksanakan dengan lebih agresif
Cadangan 2
·         Rakyat dan kerajaan harus berganding bahu untuk menarik lebih banyak kedatangan pelancong asing
Harapan
·         Kepesatan industry ini memberikan pulangan yang lumayan kepada rakyat dan negara


LENGKAPKAN KARANGAN BERIKUT


Sektor pelancongan merupakan ___________________________________________ “Malaysia _______________________ merupakan slogan _________________________
disebabkan _____________________ . Pada hakikatnya, banyak __________________
________________________________.
            Tidak dapat dinafikan bahawa sektor pelancongan mampu _________________
____________. Ada pelbagai pelbagai cara negara kita memperoleh tukaran ____________
Melalui _________________________________ apabila mereka _____________________.
Pertukaran mata wang asing akan _______________________ . Misalnya, pelancong Jepun ______________________________ sementara pelancong British _________________. Tuntasnya, semakin banyak _________________________________.
            Sektor pelancongan juga  ______________________________________. Pembukaan pusat pelancongan _______________________. Ada pelbagai peluang pekerjaan, seperti ________________________________________ industri pelancongan _______________
_________________________________________________________.
            Secara tidak langsung, _______________________________ turut berperanan sebagai pemakin ______________________ . Kemajuan dalam sector pelancongan akan mewujudkan  ________________. Secara tidak langsung, _______________ misalnya, __________________ aktiviti perniagaan ______________.
            Kesimpulanya, ______________________________. Oleh hal demikian, _________
____________________. Oleh hal yang demikian, __________________________. Hal ini sangat penting kerana ____________________________________________________
__________________________________________.
No comments:

Post a Comment