Saturday, September 18, 2010

ANTARA Di Kalangan dengan Dalam Kalangan

Kini, frasa dalam kalangan dengan di kalangan kerap ditemukan dalam penulisan. Persoalannya, frasa manakah yang lebih tepat?
Untuk memahami dengan lebih jelas, kita perlu amati dan fahami apa-apa yang terungkap dalam Tatabahasa Dewan, yang menjelaskan fungsi dan perbezaan antara kata sendi nama 'di' dengan kata sendi nama 'dalam'.
Menurut Tatabahasa Dewan, kata sendi nama 'di' hanya boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Contohnya:
 • ...di perpustakaan
 • ...di gunung
 • ...di rumah
 • ...di ruang
 • ...di angkasa
 • ...di Kuala Lumpur
 • ...di perhentian

Kata sendi nama dalam pula, hanya boleh berada di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang dan jarak. Contohnya:

 • ...dalam masyarakat
 • ...dalam perhatian
 • ...dalam perbincangan
 • ...dalam perbahasan
 • ...dalam perbicaraan
 • ...dalam usaha
 • ...dalam percubaan

Sebagai pengguna bahasa Melayu, pelajar sering menggunakan kata kalangan dalan frasa di kalangan untuk merujuk kepada maksud golongan atau sesuatu kumpulan dan kelompok yang dikhususkan.

Antara contoh KESILAPAN penggunaan frasa di kalangan adalah seperti yang berikut:

 1. ...di kalangan pelajar ....SEPATUTNYA... dalam kalangan pelajar
 2. ...di kalangan peserta....SEPATUTNYA... dalam kalangan peserta
 3. ...di kalangan anggota....SEPATUTNYA...dalam kalangan anggota
 4. ...di kalangan petugas....SEPATUTNYA...dalam kalangan petugas
 5. ...di kalangan guru ........SEPATUTNYA... dalam kalangan guru

Oleh itu, kita sebagai pengguna bahasa Melayu yang sayang akan bahasa ibunda kita perlu BIASAKAN YANG BETUL, BETULKAN YANG BIASA dalam amalan berbahasa seharian.

No comments:

Post a Comment