Sunday, April 1, 2012

Latihan 3

Lengkapkan ayat-ayat yang menggunakan KKT berikut sama ada dengan objek 1 dan objek 2

 1. Ahmad mencarikan ___________ ubat batuk
 2. Kakak menjahitkan ____________ sehelai baju
 3. Guru membacakan palajar _________________
 4. Hasnah membeli ____________ untuk __________________
 5. Ahmad mencari ______________________ untuk ayah
 6. Kakak menjahit _________________ untuk emak
 7. Aminah membuat_____________________ untuk______________
 8. Raja itu memperisterikan ______________ dengan______________________
 9. Baginda mengurniai ______________ bintang kebesaran
 10. Pengetua menghadiahkan ________________ kepada ______________________
 11. Kak Awanis menghidangi _________________ segelas teh
 12. Tuhan mencucurkan ____________ kepada ________________________
 13. Canselor menganugerahi________________ pingat emas.
 14. Saya memberi _______________ itu ________________
 15. Saya memberikan _________________ kepada _____________________
 16. Mekanik itu sedang membaiki _____________ Abu
 17. Ahmad dihadiahi ______________ oleh Pak Abu
 18. Sebuah basikal dihadiahkan oleh ______________ kepada _______________
 19. Rahmat dicucurkan _________ kepada _______________

20.Tetamu itu dihidangi ____________ oleh __________________


 


 


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment